summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterMerge tag 'input-for-v5.19-rc0' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/...Linus Torvalds3 hours
 
TagDownloadAuthorAge
v5.18commit 4b0986a361...Linus Torvalds6 days
v5.18-rc7commit 42226c9897...Linus Torvalds13 days
v5.18-rc6commit c5eb0a6123...Linus Torvalds3 weeks
v5.18-rc5commit 672c0c5173...Linus Torvalds4 weeks
v5.18-rc4commit af2d861d4c...Linus Torvalds5 weeks
v5.18-rc3commit b2d229d4dd...Linus Torvalds6 weeks
v5.18-rc2commit ce522ba9ef...Linus Torvalds7 weeks
v5.18-rc1commit 3123109284...Linus Torvalds8 weeks
v5.17commit f443e374ae...Linus Torvalds2 months
v5.17-rc8commit 09688c0166...Linus Torvalds3 months
[...]
 
AgeCommit messageAuthor
2011-02-15Linux 2.6.38-rc5v2.6.38-rc5Linus Torvalds
2011-02-15Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/ger...Linus Torvalds
2011-02-16m68knommu: set flow handler for secondary interrupt controller of 5249Greg Ungerer
2011-02-16m68knommu: remove use of IRQ_FLG_LOCK from 68360 platform supportGreg Ungerer
2011-02-16m68knommu: fix dereference of port.ttyGreg Ungerer
2011-02-16m68knommu: add missing linker __modver sectionGreg Ungerer
2011-02-16m68knommu: fix mis-named variable int set_irq_chip loopGreg Ungerer
2011-02-16m68knommu: add optimize memmove() functionGreg Ungerer
2011-02-16m68k: remove arch specific non-optimized memcmp()Greg Ungerer
2011-02-15Merge branch 'drm-fixes' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/air...Linus Torvalds
[...]
 
Clone
git://git.armlinux.org.uk/~rmk/linux.git