summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterMerge tag 'cxl-for-5.19' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/cxl...Linus Torvalds7 hours
 
TagDownloadAuthorAge
v5.18commit 4b0986a361...Linus Torvalds6 days
v5.18-rc7commit 42226c9897...Linus Torvalds12 days
v5.18-rc6commit c5eb0a6123...Linus Torvalds3 weeks
v5.18-rc5commit 672c0c5173...Linus Torvalds4 weeks
v5.18-rc4commit af2d861d4c...Linus Torvalds5 weeks
v5.18-rc3commit b2d229d4dd...Linus Torvalds6 weeks
v5.18-rc2commit ce522ba9ef...Linus Torvalds7 weeks
v5.18-rc1commit 3123109284...Linus Torvalds8 weeks
v5.17commit f443e374ae...Linus Torvalds2 months
v5.17-rc8commit 09688c0166...Linus Torvalds2 months
[...]
 
AgeCommit messageAuthor
2020-04-12Linux 5.7-rc1v5.7-rc1Linus Torvalds
2020-04-12MAINTAINERS: sort field names for all entriesLinus Torvalds
2020-04-12MAINTAINERS: sort entries by entry nameLinus Torvalds
2020-04-12Merge tag 'x86-urgent-2020-04-12' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kerne...Linus Torvalds
2020-04-12Merge tag 'timers-urgent-2020-04-12' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/ke...Linus Torvalds
2020-04-12Merge tag 'sched-urgent-2020-04-12' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/ker...Linus Torvalds
2020-04-12Merge tag 'perf-urgent-2020-04-12' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kern...Linus Torvalds
2020-04-12Merge tag 'locking-urgent-2020-04-12' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/k...Linus Torvalds
2020-04-12Merge tag '5.7-rc-smb3-fixes-part2' of git://git.samba.org/sfrench/cifs-2.6Linus Torvalds
2020-04-12Merge tag 'nfs-for-5.7-2' of git://git.linux-nfs.org/projects/trondmy/linux-nfsLinus Torvalds
[...]
 
Clone
git://git.armlinux.org.uk/~rmk/linux.git